fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu112:DataDetail1
โรงเรียนสอนภาษา บี.ไอ.เอ  (B.I.A ENGLISH SCHOOL)

 

“เตรียมความพร้อมด้านภาษา พัฒนาสู่การเรียนรู้กับ บี ไอ เอ”

ขอต้อนรับสู่การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ด้วยหลักสูตรที่ดีที่สุดของ บี ไอ เอ อิงลิช

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ เราใช้หนังสือ/หลักสูตร

ที่ได้รับมาตรฐานสากลจาก OXFORD

รับรองผลทุกหลักสูตร 100% สอนสดโดยครูชาวต่างชาติผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์กว่า 20 ปี
 
 
 
 
 
 
 
 


 

   
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.bia-english.com