fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu112:DataDetail1
 
1. เตรียมสอบ TOEFL 

     TOEFL ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language เป็นการทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษา เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อ / ทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสาร ซึ่งมีการประเมินทักษะด้านภาษา เช่น การอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การเขียน (Writing) คอร์สของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอนโดยอาจารย์ที่มีความชำนาญด้านการสอน เน้นเทคนิคและวิเคราะห์ในการทำข้อสอบ พร้อมกับแบบฝึกหัดเสริมความเข้าใจ รวมถึงตัวอย่างข้อสอบทั้งแบบจำแนกหัวข้อและคละเรื่อง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เปิดบริการทุกวัน 8:30 – 20:30 น. บริการสอนทั้งใน/นอกสถานที่
                                                    
 
2. IELTS

     หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS  โดยมุ่งเน้นทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน เหตุผลที่มีผู้เรียน IELTS  กับเรามากมาย

  • สอนสดโดยอาจารย์ต่างชาติที่มีคุณภาพ ประสบการณ์กว่า 20 ปี
  • รับรองผล 100%
  • มีการประเมินผลการเรียนเป็นรายบุคคล ติดตามเอาใจใส่ แนะแนวทางฝึกฝนปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ห้องเรียนไม่เกิน 5 คน ใกล้ชิดอาจารย์ ดูแลอย่างทั่วถึง
 
3. TOEIC รับรองผล 750+

     TOEIC เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ยื่น ให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานการบิน การเงิน การโรงแรม/บริษัทข้ามชาติ บางแห่งเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน รวมถึงในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง

 สอนสดทุกคาบเรียน กลุ่มเล็ก ไม่เกิน 5 คน
  • สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มากประสบการณ์กว่า 20 ปี โดยแบ่งเป็น

- LISTENING                                    

- INCOMPLETE SENTENCE

- WRITING ABILITY                        

- COMMUNICATION READING

  • เลือกวันเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของผู้เรียน
  • เนื้อหาการสอนของเรามีการอัพเดตตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนข้อมูลที่สดใหม่
  • คอร์สยอดนิยม Private TOEIC เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนแบบส่วนตัว มีปัญหาสามารถถามอาจารย์ได้ทันที ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องอายใคร สามารถจัดเวลาเรียนได้
                                                  
 

***รูปแบบการเรียน การสอน เรียนกลุ่มเล็ก ใกล้ชิดอาจารย์ผู้สอน เรียนตัวต่อตัว***

***รับบริการสอนทั้งใน/นอกสถานที่ เปิดสอนทุกวันตามสะดวกและความต้องการของผู้เรียน***

***เอกสารประกอบการเรียนฟรี***

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.bia-english.com