fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu112:DataDetail1
 
  • เรามีบริการอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครู ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อให้ครูได้พัฒนาองค์ความรู้อย่างมีประสิทธภาพยิ่งขึ้น
  • บริการให้คำปรึกษาการสอน เทคนิคเคล็ดลับการสอน รวมถึงสื่อการสอนในชั้นเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.bia-english.com